Ruszyła kolejna edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ruszyła nowa edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Projekty można będzie zgłaszać w dniach od 8 stycznia do 18 lutego 2018 roku.

O wszystkich nadchodzących nowościach, zasadach oraz tegorocznych terminach w bieżącej edycji WBO 2018 podczas specjalnego briefingu prasowego opowiadali pan Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej oraz pani Katarzyna Szymczak-Pomianowska, zastępca dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej oraz pani Agata Chmielowska, Miejski Konserwator Zabytków.

- Głównym zadaniem Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego jest edukacja oraz aktywizacja mieszkańców przez Inwestycje. Co roku zgłaszanych jest od 700 do 800 projektów z czego od 400 do 500 jest poddawanych pod głosowanie- Mówił na spotkaniu Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura, ds. Partycypacji Społecznej. -Rozpoczęliśmy również dyskusję o przyszłorocznej edycji WBO. Jesteśmy do tego zobligowani przez prace nad zmianami ustawowymi- dodaje Świerczewski.

Co nowego w tegorocznym Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2018?

  • WBO na zabytki – 250 tys. zł przeznaczone na odnowienie lub odtworzenie obiektów dawnych na terenie Wrocławia
  • We wrześniu zagłosujemy na 5 projektów – 2 ogólnomiejskie, 2 rejonowe i 1 dotyczący obiektów zabytkowych
  • Wyłączenie z WBO drobnych, bieżących zadań remontowych leżących w kompetencjach jednostek miejskich.
  • Zgłaszane projekty powinny mieć wskazane konkretne lokalizacje, nie więcej niż 10 dla jednego zadania
  • W przypadku wyrażenia przez radę osiedla opinii w formie uchwały, zostanie ona opublikowana na stronie projektu
  • Nowy, bardziej przejrzysty, formularz zgłaszania projektów – zamiast łącznego opisu, należy wymienić listę elementów składowych projektu oraz krótko uzasadnić potrzebę jego realizacji
  • Możliwość wyrażenia zgody na publikację imienia i nazwiska lidera na stronie projektu

Spotkania informacyjno – warsztatowe

Wszystkie rozpoczynają się o godz. 17.00:

1. XI LO (ul. Spółdzielcza 2a) – 04.01.2018
2. Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama (ul. B. Krzywoustego 286) – 05.01.2018
3. Centrum Sektor 3 (ul. Legnicka 65) – 11.01.2018
4. BarBara (ul. Świdnicka) - 12.01.2018
5. Ośrodek Postaw Twórczych (ul. Działkowa 15) – 19.01.2018

Promuj WBO na swoim osiedlu! - specjalne szkolenie dla lokalnych liderów, aktywistów, społeczników, którzy chcieliby organizować odrębne spotkania informacyjne nt.WBO na swoich osiedlach. 8 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Centrum Innowacji Przejście (przejście podziemne - Świdnicka 19)

Back to Top