Różanka

Mieszkańcy piszą petycję do prezydenta przeciwko spalarni odpadów na Różance

W dniu dzisiejszym, tj 23.03.2017r. na wrocławskim rynku, odbyła się akcja zbierania podpisów pod petycją do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza w sprawie zatrzymania inwestycji związanych z budową wielopaliwowej elektrociepłowni spalającej węgiel, biomasę i odpady oraz sortowni śmieci. Mieszkańcom nie podoba się, że na terenach pomiędzy ulicami Obornicką, Nowaka-Jeziorańskiego, Żmigrodzką i Paprotną powstanie wielka instalacja do spalania śmieci.

Akcja odbywała się tuż przed wejściem do Ratusza w czasie gdy Radni udawali się na sesję Rady Miejskiej Wrocławia.

Back to Top